Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) működtette magyaroktober.hu elnevezésű webfelület adatkezelést önmaga nem végez.

Használatához nem szükséges bejelentkezni, szolgáltatásait bárki igénybe veheti a Jogi nyilatkozatban megfogalmazott szempontok figyelembe vételével.

Az OSZK személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő kommentelés tekintetében további adatfeldolgozó és adatkezelői tevékenységet végezhet a https://disqus.com üzemeltetője a Disqus Inc. (továbbiakban: Disqus ).

 

KOMMENTELÉSI SZABÁLYOK

Tiltott az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti kommentfelületen:

 • személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulásoky;
 • gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is;
 • jogsértő tartalmú hozzászólások;
 • szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is;
 • erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép- vagy videofelvételt is;
 • más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás;
 • visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás;
 • számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás;
 • olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn;
 • nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is;
 • spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is);
 • más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások;
 • 2 MB méretet meghaladó képeket, csatolmányokat tartalmazó kommentek.

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Az Adatkezelő – vagy az erre általa kijelölt személy – a Disqus rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: a szabályoknak nem megfelelő hozzászólások megjelenését megakadályozza, vagy a már megjelent ilyen hozzászólásokat törli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a magyaroktober.hu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.

Adatkezelő a kommentelő adatait (felhasználónevét, email címét) kizárólag a Disqus kommentkezelő-rendszerben kezeli, a Disqus szolgáltatója által meghatározott szabályok szerint.

Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan kommentet lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt 1956@oszk.hu email címen tudja Adatkezelőnek ill. megbízottjának jelezni.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Az OSZK szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: A magyaroktober.hu szolgáltatás célja a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre a kommentelés tekintetében: felhasználónév, emailcím.

A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok köre: név; e-mailcím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

A magyaroktober.hu cookie-t használ.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: XXXXXXXXXXX.

 

A SZOLGÁLTATÁS JELLEGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Az OSZK a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek az elektronikus szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az OSZK a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az OSZK tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítjuk felhasználóink részére az általunk végzett adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

Az OSZK tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználók egyéb adatait nem kapcsolja össze a felhasználók azonosító adataival és a felhasználók hozzájárulása nélkül nem adja át azokat harmadik személy számára sem.

Az OSZK tájékoztatja felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítja, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse azt, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelésére kerül sor.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálati feladatokat a OSZK ügyfélszolgálata (1956@oszk.hu) látja el.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Országos Széchényi Könyvtár
Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Telefon: + 36 1 224 3700
ÁHT azonosító: 038137
PIR törzsszám: 309127

Az adatkezelés nyilvántartási száma: XXXXXXXXXXXXX.
E-mail: 1956@oszk.hu

JOGORVOSLAT